ਥੀਮ ਚੁਣੋ

ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ

Main menu

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲਰ ਅਥਾਰਟੀ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਮੈਪ ਚਿੱਤਰ

ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਖੇਤਰ- 62,
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ
+91-172-2215202

ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਰਮੈਟ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਫੀਚਰ ਕੀਤੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁੜ ਛਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਖਵੇਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ.
ਸਮਗਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਇਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਆਸੀਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਸਮਗਰੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਟਾਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਬੇਦਾਅਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥੀਮ ਪਾਰਟੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.