ਥੀਮ ਚੁਣੋ

ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ

  • ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਵਧਾਓ
  • ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਘਟਾਓ
  • ਆਮ ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ

Current Size: 100%

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ

Main menu

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲਰ ਅਥਾਰਟੀ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਮੈਪ ਚਿੱਤਰ

ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਖੇਤਰ- 62,
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ
+91-172-2215202

ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਿਸ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੰਬਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ
1 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ 12/01/2017-5hg2/1130 04/20/2018 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
2 ਮੈਗਾ / ਨਾਨ ਮੈਗਾ / ਸੁਪਰ ਮੈਗਾ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਮੈਗਾ / ਨਾਨ ਮੈਗਾ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਮੈਗਾ ਮਲਟੀਪਲੇਕਸ ਕਮ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਰਿਸਿਅਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ. 18/05/2018-5HG2845 04/15/2018 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
3 ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ 18/08/2018-5hg2/1031 04/10/2018 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
4 ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2249-60-ctp(pb)/sc-115 04/04/2018 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
5 ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ 2053-64-CTP (Pb)/Sc-76 03/28/2018 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
6 2015 ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਡਬਲਿਊ ਪੀ 21044 ਅਤੇ 2015 ਦੀ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਪੀ 22330 2067-91/CTP(pb)/E-22 03/26/2018 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
7 ਮੈਗਾ / ਨਾਨ ਮੈਗਾ / ਸੁਪਰ ਮੈਗਾ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਮੈਗਾ / ਨਾਨ ਮੈਗਾ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਮੈਗਾ ਮਲਟੀਪਲੇਕਸ ਕਮ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਰਿਸਿਅਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ. 18/05/2018-5HG2845 03/15/2018 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
8 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ 80-81 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 6/10/2016-6HG1/1186688/1 03/15/2018 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
9 ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ 2018 ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 12/01/2018-5hg2/806 03/13/2018 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
10 ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 12/09/2015-6HG1/1174281/1 02/27/2018 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ