ਥੀਮ ਚੁਣੋ

ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ

  • ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਵਧਾਓ
  • ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਘਟਾਓ
  • ਆਮ ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ

Current Size: 100%

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ

Main menu

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲਰ ਅਥਾਰਟੀ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਮੈਪ ਚਿੱਤਰ

ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਖੇਤਰ- 62,
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ
+91-172-2215202

ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਿਸ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੰਬਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ
91 ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 175 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 15/58/2015-4Hg2/1078 06/05/2015 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
92 ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 175 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 15/58/2015-4Hg2/1078 06/05/2015 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
93 ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2477-88-ctp(Pb)/SL-65 06/03/2015 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
94 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 12/2/15-5Hg2/869 05/06/2015 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
95 ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2015 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ. 16- 2015) 16-Leg./2015 04/27/2015 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
96 ਵੱਖਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ / ਵਪਾਰਕ / ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਮੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੇਆਉਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਛਾਣਬੀਣ ਫੀਸ ਦੇ ਸੋਧ / ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 17/9/15-5HG2/718 04/23/2015 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
97 ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਫਿਸਕਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ. 18/86/14-5HG2/357 03/16/2015 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
98 ਸੋਧ - ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ (ਧੌਲਧਾਰ) ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1/1/2014-6HgII/275 03/04/2015 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
99 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 6/22/2006-6HG1 / 1288 ਮਿਤੀ 10.05.2010 ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1894 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 419.9519 ਏਕੜ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਣਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ 114.5625, ਰਤਵਾੜਾ 0.7687, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਂਗੜ 17.0062, ਭਰੋਜਿਆ 100.9375 ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਨਗਰ 186.6770 (ਕੁੱਲ ਏਰੀਆ 419.9519 ਏਕੜ) No 6/22/2009-6HG1/385867/1 01/07/2015 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
100 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 6/17/2010 2010 6HG1 / 3557 ਮਿਤੀ 15.11.2010, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1894 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 32.25005 ਏਕੜ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ 24.4375, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਂਗੜ 0.0313, ਪਾਰੋਲ 0.5375 ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 7.24375 (ਕੁਲ ਖੇਤਰ 32.25005 ਏਕੜ) 6/17/2010-6HG1/385893/1 01/07/2015 ਦੇਖਣ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ