ਥੀਮ ਚੁਣੋ

ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ

Main menu

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲਰ ਅਥਾਰਟੀ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਮੈਪ ਚਿੱਤਰ

ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਖੇਤਰ- 62,
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ
+91-172-2215202

ਸੀਨੀਅਰ ਨੰਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
1 54 ਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ
2 53 ਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ
3 6 ਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
4 F & A ਦੀ 64 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ
5 5 ਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ
6 48 ਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ
7 42 ਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ
8 43 ਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ
9 ਐਫ ਐੰਡ ਏ ਦੀ 59 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ
10 ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ
11 ਦੂਜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ
12 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
13 ਚੌਥੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
14 44 ਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
15 60 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
16 61 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
17 45 ਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ
18 46 ਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
19 62 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਮੀਟਿੰਗ
20 47 ਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
21 63 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਮੀਟਿੰਗ
22 8 ਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ